TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

Gia tăng giá trị xuất khẩu thành phố Cần Thơ: thực trạng và giải pháp

30/07/2019

Tác giả: ThS. Trần Thế Như Hiệp, ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên (1), PGS. TS. Quan Minh Nhựt (2), Nguyễn Minh Toại (3)

(1) Nghiên cứu viên, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

(2) Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

(3) Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Tạp chí: Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

Tải về nội dung bài viết

(Thông tin chi tiết tại: http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)