Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiểu thủ công nghiệp truyền thống tỉnh Trà Vinh (Quan Minh Nhựt, Huỳnh Văn Tùng)

18/07/2016

Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiểu thủ công nghiệp truyền thống tỉnh Trà Vinh

Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiểu thủ công nghiệp truyền thống tỉnh Trà Vinh

Số tạp chí 04(2015) Trang: 54-56

Tác giả: Quan Minh NhựtHuỳnh Văn Tùng

Tạp chí: Kinh tế & Dự báo

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của các hộ làng nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) truyền thống tại tỉnh Trà Vinh. Cỡ mẫu thu thập gồm 115 quan sát từ các hộ sản xuất TTCN tại các huyện Châu Thành, Trà Cú và Cầu Ngang. Bài viết sử dụng các phương pháp như thống kê mô tả, phương pháp phân tích hồi quy. Kết quả cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làng nghề truyền thống tỉnh Trà Vinh bị tác động bởi các nhân tố vốn, số lượng lao động, tính chất của hộ tham gia sản xuất, kinh nghiệm, công cụ sản xuất, thương hiệu và giới tính của chủ hộ.

Nguồn: https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-4304/baibao-32528.html

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 19061

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ