TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

Vốn đăng ký và vốn bổ sung của dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới

29/07/2019

Báo cáo từ Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, tình hình Vốn đăng ký và vốn bổ sung của dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới của thành phố Cần Thơ như sau: