TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

02/01/2019

THỨ HAI: ngày 31/12/2018

          - Nghỉ Tết Dương lịch.

THỨ BA: ngày 01/01/2019

          - Nghỉ Tết Dương lịch.

THỨ TƯ: ngày 02/01/2019

          - 07h30: Ban Lãnh đạo Viện dự Họp mặt kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2019). Địa điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

          - 09h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 03/01/2019

          - 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 04/01/2019

          - 07h00: Viện trưởng và P.VT Huỳnh Văn Tùng làm việc tại cơ quan.

          - 07h30: P.VT Võ Minh Cảnh tham dự Hội nghị Tổng kết ngành công thƣơng năm 2018. Địa điểm Hội trường Sở Công Thương.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: ngày 05/01/2019

          - 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

          - 07h30: P.VT Huỳnh Văn Tùng dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2018. Địa điểm Hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy Cần Thơ.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.