Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 24/12/2018 đến 28/12/2018

25/12/2018

THỨ HAI: ngày 24/12/2018

- 08h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 14h00: Viện trưởng chủ trì nghiệm thu nội bộ Dự án “Phát triển mô hình kinh tế hộ cho hộ nghèo và cận nghèo tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ”. Địa điểm Phòng họp số 07, Văn phòng UBND thành phố.

- 13h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 25/12/2018

- 08h00: Họp đánh giá đảng viên cuối năm của Viện. Địa điểm Phòng họp số 07, Văn phòng UBND thành phố.

THỨ TƯ: ngày 26/12/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 27/12/2018

- 08h00: Viện trưởng chủ trì Hội đồng thẩm định nghiệm thu kết quả kế hoạch “Xây dựng Kế hoạch Đo lường chỉ số thịnh vượng đô thị (CPI) thành phố Cần Thơ năm 2018”. Địa điểm Phòng họp, Văn phòng UBND thành phố.

-  07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

-  14h00: Ban Lãnh đạo họp với Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài Nam về kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Lãnh đạo Viện Kinh tế - Xã hội thành phố năm 2018. Địa điểm Phòng họp số 2, Văn phòng UBND thành phố.

THỨ SÁU: ngày 28/12/2018

- 08h00: Viện trưởng, P.VT Huỳnh Văn Tùng dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND TP (cả ngày).

-  07h00: P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 13h00: P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: ngày 29/12/2018

- 08h00: Viện trưởng, P.VT Huỳnh Văn Tùng dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND TP (cả ngày).

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 1

Tổng lượt truy cập: 21530

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ