TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 14/01/2019 đến 18/01/2019

14/01/2019

THỨ HAI: ngày 14/01/2019

           - 08h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

          - 07h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng nghỉ phép.

          - 13h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

          - 14h00: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, viên chức của Viện. Địa điểm Viện Kinh tế Xã hội.( Đối tượng là quần chúng)

THỨ BA: ngày 15/01/2019

          - 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

           - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 16/01/2019

          - 08h00: Ban Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điểm tại phòng họp trực tuyến,Văn phòng UBND thành phố

           - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 17/01/2019

          -  07h00: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của Ban Lãnh đạo Viện. Địa điểm phòng họp số 7, Văn phòng UBND TP.

           - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 18/01/2019

          - 08h00: Viện trưởng, P.VT Huỳnh Văn Tùng dự Hội thảo Đề tài “Tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với thành phố Cần Thơ và giải pháp ứng phó”. Địa điểm Khách Sạn Kim Thơ.

          - 07h00: P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

          - 14h00: Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 của Viện. Địa điểm phòng họp số 7, Văn phòng UBND TP.