TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

Viện Kinh tế - Xã hội TP.Cần Thơ tham dự hội thảo

29/05/2017

Sáng ngày 04 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi Hội thảo "Hoàn thiện thể chế Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhìn từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và đề xuất giải pháp". 

Tham dự buổi Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Thành Công – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, TS. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Ông Nguyễn Trọng Cường, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, Ông Võ Minh Cảnh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, GS.TS. Nguyễn Trọng Hòa, chuyên viên cao cấp của Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, trường Đại học Kinh tế, Đại học Kinh tế - Luật, Học viện Chính trị khu vực II, trường Đại học Cao đẳng Tài chính – Hải quan và các đại biểu đại diện các Sở ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Trình - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo tập trung vào các vấn đề: (1) Các vấn đề lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như bản chất của kinh tế thị trường, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nội hàm của khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của nhà nước trong quản lý kinh tế,….; (2) Các vấn đề tồn tại trong hoàn thiện thể chế, cụ thể ở các lĩnh vực ngân hàng, chống cạnh tranh không lành mạnh, chính sách nhà ở xã hội, chính sách xã hội hóa dịch vụ công,..;           (3) Thực trạng phát triển các loại thị trường, các yếu tố thị trường; (4) Thực trạng phát triển của các thành phần kinh tế, đặc biệt tập trung ở kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể; (5) Các vấn đề về vùng và hoàn thiện thể chế liên kết vùng, cụ thể là liên kết vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Kết thúc buổi Hội thảo các đại biểu đã phản ánh được những suy nghĩ, trăn trở và gợi ý hướng giải quyết về nội hàm "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", qua đó góp phần giải bài toán "hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" để đưa đất nước ta phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

PGS.TS. Nguyễn Văn Trình - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Thành Công – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Quang cảnh buổi Hội thảo

Quang cảnh buổi Hội thảo

Tin và ảnh: T.Hường