Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017

05/01/2017

Với chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành Ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề về chiến lược và chính sách phát triển, năm 2016, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ đạt nhiều kết quả được lãnh đạo thành phố ghi nhận là tiền đề quan trọng để Viện tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo

Sáng ngày 30/12/2016, Viện Kinh tế - Xã hội tổ chức Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động trong năm 2017, tại phòng họp số 3, Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ. Ông Trương Quang Hoài Nam – Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, dự và chỉ đạo cho buổi Tổng kết. Đại biểu tham dự gồm đại diện VCCI Cần Thơ, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Y tế, Sở Công Thương và cơ quan báo đài.

Ông Huỳnh Văn Tùng – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ nhấn mạnh một số hoạt động nổi bật trong năm 2016, cụ thể: (1) Tham gia đóng góp ý kiến, phản biện cho 18 chương trình, quy hoạch, kế hoạch,… và thực hiện Báo cáo phân tích, dự báo kinh tế, xã hội của thành phố và 9 quận, huyện hàng Quý, 6 tháng, 9 tháng  và năm 2016; (2) thực hiện các báo cáo chuyên đề khuyến nghị chính sách đối với các vấn đề mới, cấp bách của thành phố như xuất nhập khẩu, doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế; (3) tổ chức hai Hội thảo khoa học “Nhận diện điểm nghẽn trong xuất nhập khẩu của thành phố Cần Thơ, giải pháp trong ngắn, trung và dài hạn” và Hội thảo khoa học “Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ: tích cực đổi mới và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”; (4) Cùng với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND thành phố xây dựng  Bộ chỉ số Thịnh vượng đô thị (CPI), và thành phố thông minh; (5) Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân thành phố Cần Thơ đối với công tác Cải cách hành chính trên các lĩnh vực Y tế, đất đai, hộ khẩu và quản lý cư trú, đăng ký kinh doanh; (6) hợp tác với VCCI xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành thủy sản thành phố Cần Thơ, tham mưu ban hành chính sách kích cầu đầu tư và giải pháp để phát triển du lịch thành phố Cần Thơ; (7) tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cho Cán bộ, Công chức, Viên chức trên địa bàn thành phố góp phần nâng cao kỹ năng, kiến thức cho nguồn nhân lực của thành phố.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Viện đã thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố và địa phương tiêu biểu như: Đề án “Xây dựng thành phố Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020”, Đề án “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng”, Chương trình “Phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Đề án “Nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu”, Đề án “Phát triển du lịch đường sông”,…

Trong năm 2017, Viện tập trung nguồn lực thực hiện các báo cáo tham mưu, khuyến nghị chính sách, phân tích kinh tế, xã hội cho thành phố và 9 quận, huyện theo hướng phát huy vai trò của thành phố trung tâm vùng ĐBSCL và hội nhập kinh tế quốc tế; Tăng cường hợp tác quốc tế, tham mưu cho thành phố thực hiện các bộ chỉ số Thịnh vượng đô thị, đô thị thông minh, quản lý đô thị và môi trường; Đánh giá độc lập 2 bộ chỉ số PCI và PAPI và đề xuất chính sách phát triển thu hút đầu tư; Tổ chức Diễn đàn kinh tế thường niên và các Hội thảo khoa học phát triển các lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh; Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành tham mưu lãnh đạo thành phố Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020; phối hợp với Sở Công thương triển khai các giải pháp thực hiện Đề án Thành phố Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố Công nghiệp trước năm 2020; các biện pháp thúc đẩy, phát triển ổn định xuất nhập khẩu thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 – 2020, thực hiện 06 đề tài/dự án và các hoạt động liên kết, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

Ông Trương Quang Hoài Nam – PCT. UBND thành phố Cần Thơ đánh giá cao kết quả thực hiện của Viện trong năm 2016, đặc biệt các báo cáo tham mưu phân tích kinh tế, xã hội và khuyến nghị chính sách. Trong năm 2017, trên cơ sở các tiền đề của năm 2016, Viện tiếp tục thực hiện các báo cáo tham mưu sâu và có tính đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, dựa trên nền tảng báo cáo các ngành có liên quan và số liệu thống kê. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hệ thống chính sách và thông tin thị trường,…tăng nguồn thu, bổ sung kinh phí hoạt động cho Viện.

Một số hình ảnh tại buổi Tổng kết:

Phát biểu chỉ đạo của Ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Phát biểu của Ông Đoàn Hoài Nhân, Phó Phòng Hợp tác, Liên Kết, Đào tạo và Bồi dưỡng.

Toàn cảnh buổi Tổng kết.

Bài và ảnh: T.Trung CIDS

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 6

Tổng lượt truy cập: 15350

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ