Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ

29/07/2019

Báo cáo từ Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, tình hình Vân tải hành khách địa phương thành phố Cần Thơ như sau:

Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ tháng 6 năm 2020

Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ tháng 5 năm 2020

Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ tháng 4 năm 2020

Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ tháng 3 năm 2020

Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ tháng 2 năm 2020

Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ tháng 1 năm 2020

Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ tháng 9 năm 2019

Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ tháng 7 năm 2019

Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ tháng 6 năm 2019

Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ tháng 3 năm 2019

Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ tháng 2 năm 2019

Vận tải hành khách của địa phương thành phố Cần Thơ tháng 1 năm 2019

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video