V/v Phối hợp khảo sát nhanh tình hình hoạt động của các doanh nghiệp phục vụ Diễn đàn kinh tế thường niên Cần Thơ năm 2024

17/04/2024

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Chương trình số 04/Ctr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 về Chương trình Công tác quý II và tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Thông báo số 36/TB-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2024 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 3 năm 2024.

Theo đó, Viện Kinh tế - Xã hội tham mưu xây dựng tổ chức Diễn đàn kinh tế thường niên Cần Thơ năm 2024, dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2024.

Để có bức tranh tổng quát hơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là nguyên nhân tại sao doanh nghiệp giải thể, lĩnh vực nào giải thể nhiều trong quý 1 năm 2024, Viện có sáng kiến cần khảo sát nhanh doanh nghiệp trong bối cảnh như hiện nay. Thông tin từ kết quả khảo sát này rất có ý nghĩa thực tiễn về hiện trạng doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp giải thể và là nguồn dữ liệu quan trọng giúp cho Viện xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế thường niên Cần Thơ năm 2024.

Đối tượng khảo sát: Doanh nghiệp đang hoạt động (dự kiến 100 doanh nghiệp); và doanh nghiệp giải thể (dự kiến 100 doanh nghiệp).

Hình thức khảo sát: Trực tuyến trên các trang thông tin điện tử các Sở ban ngành và đơn vị liên quan thông qua Google form.

Thời gian phản hồi thông tin phiếu khảo sát: Đến ngày 25/4/2024.

Đính kèm đường link khảo sát doanh nghiệp: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhayM24VXSHSydtWKd5kzvH3IdRcNofW0CISjGara76kpX_g/viewform?usp=sf_link

Đính kèm bảng giấy phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp

Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, chuyển phiếu khảo sát này đến các doanh nghiệp thuộc đối tượng khảo sát và đăng tải lên Website của đơn vị. Thông tin liên hệ: Nguyễn Công Toàn, Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố, điện thoại: 0911.602.886, Email: nctoan@cantho.gov.vn./.

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video