TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

Tuyển dụng Viên chức của Viện Kinh tế - Xã hội

17/05/2019

Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau :

1. Yêu cầu chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tại bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

* Đối tượng không được đăng ký dự tuyển : Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

2. Yêu cầu cụ thể cho từng vị trí tuyển dụng

2.1 Nghiên cứu viên Phòng Hợp tác Liên kết Đào tạo và Bồi dưỡng

- Số lượng: 01

- Vị trí việc làm:  Nghiên cứu viên (Mã số V.05.01.03)

- Mô tả công việc : Tham mưu tư vấn phản biện quy hoạch xây dựng, nghiên cứu tham mưu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, cơ sở hạ tầng và giao thông.

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng :

+ Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Quản lý đất đai (Ưu tiên ứng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên).

+ Ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 +Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

2.2 Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu khoa học

 - Số lượng: 01

- Vị trí việc làm : Nghiên cứu viên (Mã số V.05.01.03)

- Mô tả công việc : tham mưu thực hiện các báo cáo phân tích kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ; Thực hiện các nghiên cứu chuyên đề của lĩnh vực cụ thể; Phân nhóm lĩnh vực nghiên cứu: kinh tế - xã hội, doanh nghiệp.

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng :

+ Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Khoa học xã hội và nhân văn, Luật, kinh tế. (Ưu tiên ứng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên)

+ Ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 + Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

2.3/ Chuyên viên văn phòng (Mã ngạch 01.003)

- Số lượng : 01

- Vị trí việc làm : Chuyên viên

- Mô tả công việc : Tổng hợp các loại báo cáo. Tham mưu công tác thi đua khen thưởng cũng như các việc khác theo phân công.

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng :

+ Chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành hành chính học, Luật.

+ Ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 +Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

2.4/ Kế toán viên (Mã số 06.031)

- Số lượng : 01

- Vị trí việc làm : Kế toán viên

- Mô tả công việc : Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán tại đơn vị; mở sổ, ghi và khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán, báo cáo quyết toán; Thực hiện công tác kế toán tài sản của đơn vị; bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin kế toán cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị khi có yêu cầu; Tham mưu lập các dự toán, kiểm tra việc thực hiện dự toán, định mức chi tiêu, sử dụng tài sản, kinh phí; Tham mưu xây dựng các văn bản quy định về chế độ tài chính kế toán tại đơn vị; …

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng :

+ Chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán trở lên.

+ Ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 +Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 + Ưu tiên có chứng chỉ kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp.

 

3. Thành phần hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyểnkèm theo Nghị Định số 161/2018/ NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ).

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

 

4. Hình thức tuyển dụng:  Xét tuyển

5. Nơi nhận hồ sơ:

Ứng viên đủ điều kiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn Phòng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ: 02 Đại lộ Hòa Bình, P. Tân An, Quận Ninh kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 02923.819.337 

Mọi chi tiết Liên hệ: Bà Võ Huỳnh Loan, Phó Chánh Văn Phòng, điện thoại:  0946.194.134 (Vào giờ hành chính); Email: vhloan@cids.org.vn; cids@cids.org.vn; vkt@cantho.gov.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 17/6/2019

* Lưu ý mang theo bản chính khi nộp hồ sơ để đối chiếu trong trường hợp cần thiết; hồ sơ không đạt sẽ không trả lại người nộp.

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  (Ban hành kèm theo Nghị Định số 161/2018/ NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ)

 

 

THÔNG BÁO

1. DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019

2. DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019

3. DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019

4. QUYẾT ĐỊNH: 181/QĐ-VKTXH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019

5. QUYẾT ĐỊNH: 182/QĐ-VKTXH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA SÁT HẠCH