Tư vấn quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 4 xã: Thạnh Quới, Phú Quới, Lộc Hòa Và Tân Hạnh huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

07/08/2015

Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Cố vấn: TS. Trần Thanh Bé

Điều Phối: ThS. Trần Thế Như Hiệp

Thời gian thực hiện: tháng  09/2011 đến tháng 11/2012

Kết quả nghiên cứu: tư vấn quy hoạch thực hiện với 03 nội dung (i) lập nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới: thuyết minh nhiệm vụ và bản vẽ về sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, các mối liên hệ về giao thông, về vị trí (tiếp cận đô thị, thị trấn, khu cụm CN,…), sơ đồ ranh giới của xã; (ii) khảo sát đánh giá hiện trạng: thực hiện các báo nội nghiệp và bản đồ; (iii) lập đồ án quy hoạch NTM: thuyết minh đồ án quy hoạch và vẽ các bản đồ quy hoạch.

* Chi tiết: Vui lòng liên hệ Phòng Nghiên cứu khoa học*

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 21177

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ