Tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự đô thị”

26/10/2016

* Đối tượng: Cán bộ, công chức của phòng ban và 13 phường thuộc quận Ninh Kiều

* Thời gian: (3 ngày) từ ngày 19/10/2016 đến ngày 21/10/2016

* Địa điểm: Hội trường UBND quận Ninh Kiều

Nội dung chính: (1) Khái quát về vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính (2) Khái quát về luật xử lý vi phạm hành chính  (3) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng,….

Nguồn: phòng Hợp tác liên kết, đào tạo và bồi dưỡng

http:// cids.org.vn/com_content/articles/tong-ket-lop-tap-huan-ve-boi-duong-nghiep-vu-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-trat-tu-do-thi-21-10-2016/271.htm

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video