Tổ chức Hội thảo Khởi động “Đề án thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030”

09/11/2021

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Đề án “Thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030”, chiều ngày 05/11/2021, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo khởi động Đề án bằng hình thức trực tuyến nhằm thông tin về Đề án và tham vấn ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, Sở ban ngành thành phố, để hoàn thiện khung nghiên cứu và kế hoạch hành động.

Đề án do Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương thành phố Cần Thơ thực hiện trong thời gian 14 tháng (từ tháng 08/2021 – 09/2022), theo Quyết định phê duyệt Đề cương số 1647/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thành phố Cần Thơ.

Hội thảo khởi động với sự tham gia của Ts. Huỳnh Văn Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, đại diện đơn vị chủ trì thực hiện Đề án; PGs.Ts. Võ Thành Danh, Chuyên gia Trường Đại học Cần Thơ, Chủ nhiệm Đề án; PGs.Ts. Phạm Trần Hải, Chuyên gia Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh; Ông Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ; Bà Võ Thị Hương, Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ; Ts. Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Phạm Hoàng Dũng, Trưởng phòng Công Nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cùng các chuyên gia, nhà khoa học thành viên Ban chủ nhiệm thực hiện Đề án.

Hội thảo khởi động đã được lắng nghe các báo cáo trình bày bao gồm: Giới thiệu Dự thảo Khung nghiên cứu và lộ trình thực hiện Đề án của PGs.Ts.Võ Thành Danh; chia sẻ về sự cần thiết để xây dựng và phát triển cụm ngành công nghiệp của thành phố Cần Thơ của Ts. Huỳnh Văn Tùng; Chia sẻ về các căn cứ pháp lý, các chính sách hiện hành phát triển công nghiêp của thành phố Cần Thơ của ông Trần Lê Bình và các chia sẻ khác từ quý đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo khởi động Đề án diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều ý kiến hữu ích góp phần cho Ban chủ nhiệm Đề án hoàn thiện khung nghiên cứu, khung phân tích và các nội dung liên quan đến thông tin hiện trạng phát triển, thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp của thành phố Cần Thơ.

Một số hình ảnh của Hội thảo khởi động Đề án:

Ts. Huỳnh Văn Tùng – Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc Hội thảo Khởi động

PGs.Ts. Võ Thành Danh Chuyên gia Trường Đại học Cần Thơ trình bày cấu trúc tổng thể Đề án, khung nghiên cứu, khung phân tích, chiến lược thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố và chia sẻ các nội dung liên quan đến việc triển khai Đề án.

Ông Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Cần Thơ chia sẻ thông tin về các căn cứ pháp lý, các chính sách hiện hành phát triển công nghiêp của thành phố Cần Thơ

Đại biểu tham dự Hội thảo khởi động Đề án chụp hình lưu niệm (qua trực tuyến)

 

Tin và Ảnh: Công Toàn, Huỳnh Anh (CISED)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video