Thông báo Chiêu sinh của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

16/05/2022

Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp Viện Quản trị và Tài chính tổ chức lớp đào tạo “Quản lý cấp trung - MM” cho các đối tượng là Trưởng, Phó phòng các Tổ chức Hành chính sự nghiệp, Trưởng phó các bộ phận trong Doanh nghiệp, Quản lý, Giám sát, Quản đốc nhà máy, Xí nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nhằm góp phần nâng cao vai trò và năng lực của nhà quản lý, xây dựng và tổ chức mô hình làm việc nhóm hiệu quả, khẳng định vai trò làm cầu nối giữa quản lý cấp cao và nhân viên, tạo động lực khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả, … Chương trình khóa học, cụ thể như sau:

 

LINK THƯ NGỎ: THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 

1. LỚP  THỨ 1:

 

2. LỚP THỨ 2:

 

3. LỚP THỨ 3:

 

Thông tin liên hệ: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: 09 Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923.819.337 || 02923.819.335

Email: vkt@cantho.gov.vncids@cids.org.vn 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video