Thành phố Cần Thơ: Triển vọng phát triển kinh tế xã hội năm 2020

20/08/2020

Chủ đề năm 2020 của thành phố Cần Thơ là “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố’ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

 

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu

Năm 2019, thành phố Cần Thơ có 11/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó, tăng trưởng (GRDP) ước đạt 7,84% so với năm 2018, vượt 0,33% so với kế hoạch, hoàn thành mục tiêu xây dựng 36/36 xã nông thôn mới trước một năm so với Nghị quyết đề ra. Hiện tại, thành phố Cần Thơ là địa phương đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tạo nên sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội cho phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Trong năm qua, thành phố đã đẩy mạnh cơ cấu lại ba trọng tâm gồm: Cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng. Tỷ trọng đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước 2019 chiếm 86,01%, tăng 25,54% so với năm 2018, hoàn thành công tác cổ phần hóa 5 doanh nghiệp nhà nước, giảm mức nợ xấu xuống còn 1,58% /tổng dư nợ cho vay. Kết quả này, kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và góp phần tăng trưởng kinh tế cho những năm tiếp theo.

Thương mại - dịch vụ đóng góp 59,34% GRDP, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm vùng ĐBSCL, đồng thời thành phố Cần Thơ cũng đang tích cực kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm logistics loại II và đưa ngành du lịch của Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch vùng ĐBSCL. Sản xuất công nghiệp đóng góp 32,96% GRDP, chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng 7,85%, trong đó ngành công nghiệp chế biến tăng 8,16%, các mặt hàng có ưu thế như cá tra phi lê đông lạnh tăng 22,58%, tôm đông lạnh tăng 16,79%, may mặc tăng 2,64%. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 2.162, 9 triệu USD, tăng 4,49% so với năm 2018. Doanh thu du lịch tăng 17,2% và lượt khách lưu trú tăng 13,1%.

Bên cạnh các kết quả đạt được, thành phố Cần Thơ vẫn còn những khó khăn như: Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chuyển biến còn chậm, hiệu quả chưa cao, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách phần lớn là các dự án bất động sản, các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, dịch vụ còn chiếm tỷ trọng thấp, thu hút đầu tư vào khu chế xuất và công nghiệp bằng các dự án lớn, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chưa có chuyển biến mới, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so kế hoạch…

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu cao hơn trong năm mới

Năm 2020, là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên tinh thần đó, chủ đề năm 2020 của thành phố là “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố’ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Theo đó, kế hoạch tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020 đạt 7,82%, Cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển sang khu vực thương mại dịch vụ (kể cả thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm) chiếm 60,05% - khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 32,71% - khu vực nông nghiệp chiếm 7,24%. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ ngoại tệ đạt 3,45 tỷ USD, tăng 59,28% và tổng vố’n đầu tư trên địa bàn là 83.812 tỷ đồng, tăng 60,91%, tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 69,71% GRDP.

Để đạt được mục tiêu trên, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chính quyền, các thành phần kinh tế. Một trong những thế mạnh quan trọng của thành phố Cần Thơ là đẩy mạnh triển khai cụ thể hóa Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ về “Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đổi với thành phố Cần Thơ” nhằm huy động, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư hạ tầng KT-XH.

Thành phố tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, ngày 07/5/2019 của Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật “Quy hoạch và Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố về “Triển khai lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch”, phù hợp với quy hoạch phát triển cả nước và vùng ĐBSCL.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy “Về xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016-2025”, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố’ theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị “ Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/8/2016 của Thành ủy “Về đẩy mạnh phát triển du lịch”.

Song song đó, thành phố đẩy mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư cũng như khai thác hiệu quả các tiềm lực thành phố đang có. Cụ thể, trong lĩnh vực công nghiệp: Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, cung ứng sản phẩm, đặc biệt đối với xuất khẩu; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tăng thêm quỹ đất công nghiệp tại các khu công nghiệp, thực hiện tốt vai trò trung tâm công nghiệp chế biến nông thủy sản của ĐBSCL với chuỗi khu công nghiệp Trà Nóc - Ô Môn - Thốt Nốt theo Quy hoạch xây dựng ĐBSCL.

Tiếp tục khai thác tốt khu vực có lợi thế là thương mại - dịch vụ, tập trung phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế như giáo dục, ngân hàng, y tế, logistics, hàng không,., đặc biệt, đồng bộ hóa kết cấu hạ tầng thương mại, đầu tư phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ, thúc đẩy sự phát triển thương mại của thành phố theo hướng nâng dần vai trò trung tâm thương mại của vùng.

Đẩy nhanh đồng bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng logistics và logistics hàng không; đường bộ và đường thủy nội địa. Cải thiện mạnh mẽ các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm gia tăng chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh.

TS. HUỲNH VĂN TÙNG

Viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội, TP. Cần Thơ

Nguồn: Theo nhadautu.vn

https://nhadautu.vn/thanh-pho-can-tho-trien-vong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-d32878.html

 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video