TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

Tập huấn “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới” (01/10/2015)

19/07/2016

Tập huấn “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới”

* Đối tượng: công chức, viên chức các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp cấp thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện.

* Thời gian: từ ngày 01/10/2015 đến ngày 02/10/2015

* Địa điểm: Hội trường Bảo Tàng thành phố Cần Thơ, số 06 Phan Đình Phùng, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 Nội dung chính: (1) Vấn đề giới và bình đẳng giới: Pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về bình đẳng giới; Kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; (2) Bình đẳng giới trong tám lĩnh vực – Quy định pháp luật và thực tế thực hiện; (3) Lồng ghép giới trong triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020;

Nguồn: phòng Hợp tác liên kết, đào tạo và bồi dưỡng

http://cids.org.vn/com_content/articles/tong-ket-lop-tap-huan-nang/139.htm