Tập huấn “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới” (01/10/2015)

19/07/2016

Tập huấn “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới”

* Đối tượng: công chức, viên chức các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp cấp thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện.

* Thời gian: từ ngày 01/10/2015 đến ngày 02/10/2015

* Địa điểm: Hội trường Bảo Tàng thành phố Cần Thơ, số 06 Phan Đình Phùng, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 Nội dung chính: (1) Vấn đề giới và bình đẳng giới: Pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về bình đẳng giới; Kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; (2) Bình đẳng giới trong tám lĩnh vực – Quy định pháp luật và thực tế thực hiện; (3) Lồng ghép giới trong triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020;

Nguồn: phòng Hợp tác liên kết, đào tạo và bồi dưỡng

http://cids.org.vn/com_content/articles/tong-ket-lop-tap-huan-nang/139.htm

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 19061

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ