Tập huấn “Kỹ năng thuyết trình và tổ chức cuộc họp”

19/09/2016

* Thành phần: Cán bộ, công chức, viên chức tại 13 phường

* Thời gian: 7 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2016 (03 ngày)

* Địa điểm: Hội trường UBND quận Ninh Kiều

 

Nội dung chính: Kỹ năng thuyết trình (Nhận diện mục tiêu thuyết trình; Các tình huống thuyết trình; Cấu trúc bài thuyết trình; Chuẩn bị thông điệp trong thuyết trình; Xử lý tình huống hỏi- đáp trong thuyết trình); Tổ chức cuộc họp (Vai trò của các cuộc họp trong công tác quản lý; Phân loại các cuộc họp; Nhận diện cuộc họp thành công; Các nhân tố chi phối thuyết trình; Chuẩn bị cuộc họp; Điều hành cuộc họp; Tìm kiếm giải pháp trong cuộc họp công việc; Xác nhận kết quả cuộc họp, xử lý sau khi họp)

 

Nguồn: Phòng Hợp tác Liên kết, đào tạo, bồi dưỡng

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video