Tập huấn “Bồi dưỡng chính sách pháp luật về bình đẳng giới, bình đẳng giới trong hoạt động Hội đồng nhân dân”

19/07/2016

Tập huấn “ Bồi dưỡng chính sách pháp luật về bình đẳng giới, bình đẳng giới trong hoạt động Hội đồng nhân dân”

Tập huấn “ Bồi dưỡng chính sách pháp luật về bình đẳng giới, bình đẳng giới trong hoạt động Hội đồng nhân dân”

* Đối tượng: Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào việc giám sát hoạt động Hội đồng nhân dân.

* Thời gian: từ ngày 13/7/2016 đến ngày 15/7/2016

* Địa điểm: Hội trường Khách sạn Kim Thơ, Số 01A Ngô Gia Tự, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ.

Nội dung chính: (i) chính sách pháp luật chung về bình đẳng giới; (ii) các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; (iii) Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản/chương trình/kế hoạch của địa phương, đơn vị; (iv) An sinh xã hội có trách nhiệm giới và Vấn đề giới trong Công việc chăm sóc không được trả công.

Nguồn: phòng Hợp tác liên kết, đào tạo và bồi dưỡng

http://cids.org.vn/com_content/articles/tong-ket-lop-tap-huan-boi-duong-chinh-sach-phap-luat-binh-dang-gioi-binh-dang-gioi-trong-hoat-dong-hoi-dong-nhan-dan-15-7-2016/228.htm

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video