Seminar lần 4: Cập nhật khung phân tích kinh tế và các chỉ số vĩ mô

25/07/2019

Seminar lần 4 với chủ đề "Cập nhật khung phân tích kinh tế và các chỉ số vĩ mô trong phân tích kinh tế thành phố Cần Thơ" diễn ra vào ngày 20/7/2019 tại Văn phòng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ (CISED).

Chủ trì Seminar: ThS. Võ Minh Cảnh, Phó viện trưởng CISED.

Báo cáo viên trình bày: ThS. Trần Tố Loan và ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên.

Thành phần tham dự: Nghiên cứu viên 2 phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Liên kết.

Chủ đề Cập nhật khung phân tích kinh tế và các chỉ số vĩ mô trong phân tích kinh tế thành phố Cần Thơ nhằm tái cấu trúc báo cáo phân tích kinh tế - xã hội của CISED theo hướng gia tăng nội dung đánh giá hiệu quả tăng trưởng và bắt đầu quá trình xây dựng chuỗi các chỉ số vĩ mô hàng quý và hàng năm. Đồng thời là cơ sở để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng cho nghiên cứu của CISED.

Tổng quan khung nghiên cứu

Các chỉ số vĩ mô được mô tả và yêu cầu dữ liệu đầu vào gồm:

- GRDP và các chỉ số thành phần như I, C, G, XN, KVI, KVII, KVIII, IIP

- CPI

- Các chỉ số đầu tư: ICOR, % tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP, các chỉ số liên quan đến doanh nghiệp

- Các chỉ số tài chính: cung tiền, NSNN, lãi suất,...

- Chỉ số năng suất tổng hợp TFP và các thành phần có liên quan, PAPI, PCI

- Các chỉ số xã hội: HDI, GINI

- Các vấn đề khác về cơ sở hạ tầng và môi trường

Tin, ảnh: Tố Loan

(Thông tin chi tiết tại:

http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video