Seminar lần 2: Cập nhật các mô hình dự báo trong phân tích kinh tế

25/07/2019

Seminar lần 2 với chủ đề "Các mô hình dự báo kinh tế" diễn ra vào 13/7/2019 tại Văn phòng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ (CISED).

 
Chủ trì Seminar: TS. Huỳnh Văn Tùng, ThS. Võ Minh Cảnh, Phó viện trưởng CISED.

Báo cáo viên trình bày: ThS. Trần Tố Loan

Thành phần tham dự: Nghiên cứu viên 2 phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Liên kết.

Nội dung seminar: 1. Chia sẻ kinh nghiệm nhận định nhanh vấn đề kinh tế từ số liệu báo cáo (định tính); 2. PP Dự báo Nhân quả; 3. PP Dự báo bằng mô hình ARIMA; 4. Các chỉ số vĩ mô; 5. Kết hợp các phương pháp vào báo cáo khuyến nghị chính sách của CISED.

Tin, ảnh: Tố Loan

(Thông tin chi tiết tại:

http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video