Seminar lần 1: Giới thiệu phương pháp và ứng dụng chỉ số ICOR và TFP trong phân tích kinh tế

25/07/2019

Seminar lần 1 với chủ đề "Giới thiệu phương pháp và ứng dụng chỉ số ICOR và TFP trong phân tích kinh tế" diễn ra vào 13/7/2019 tại Văn phòng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ (CISED).

Chủ trì Seminar: TS. Huỳnh Văn Tùng, ThS. Võ Minh Cảnh, Phó viện trưởng CISED.

Báo cáo viên trình bày: ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Thành phần tham dự: Nghiên cứu viên 2 phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Liên kết.

Nội dung seminar: 1. Chỉ số ICOR, phương pháp tính, data và nhận định; 2. Chỉ số TFP, phương pháp tính, data và nhận định; 3. Thảo luận.

 

Tin, ảnh: Thảo Nguyên

(Thông tin chi tiết tại:

http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video