Quy hoạch và Văn bản thành phố Cần Thơ

26/07/2019

CÁC QUY HOẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
 • Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến năm 2030
 • Quy hoạch phát triển Thông tin và truyền thông thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 •  Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động mạng Viettel Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
 • Quy hoạch mạng lưới đường thủy nội địa thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • Quy hoạch phát triển Vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến nă 2030
 • Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • Quy hoạch bố trí dân cư đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của thành phố Cần Thơ
 • Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
 • Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tha gia giao thông trên địa bàn; kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố Cần Thơ
 • Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030
 • Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 • Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Cần Thơ
 • Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

HỆ THỐNG VĂN BẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video