Phát huy vai trò tham mưu giúp thành phố tận dụng tốt cơ hội phát triển kinh tế - xã hội

27/12/2022

Ngày 26-12, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự hội nghị kiểm điểm tập thể Ban lãnh đạo Viện Kinh tế - Xã hội (KT-XH) TP Cần Thơ năm 2022.

Đồng chí Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị.

Năm qua, Ban lãnh đạo Viện chủ động quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên bằng nhiều hình thức. Đồng thời, làm tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND TP Cần Thơ báo cáo phân tích đánh giá hiện trạng thực hiện các chỉ tiêu KT-XH của thành phố, dự báo và khuyến nghị chính sách tại các báo cáo thường kỳ phân tích KT-XH TP Cần Thơ quý I, 6 tháng, 9 tháng của năm 2022. Viện cũng thực hiện báo cáo đánh giá độc lập chỉ số "Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của TP Cần Thơ", khuyến nghị chính sách cải thiện chỉ số "Hiệu quả hành chính công (PAPI) năm 2021 của TP Cần Thơ"; tham gia góp ý triển khai Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ (Nghị quyết số 45/2022/QH15); phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Mekong Connect 2022 với chủ đề "Xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế và trong nước"...

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường nhấn mạnh: TP Cần Thơ đang đứng trước vận hội lớn từ các cơ chế, chính sách của Trung ương như Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15... Do đó, Viện KT-XH cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cũng như đề ra các giải pháp để thành phố tận dụng tốt các cơ hội nói trên. Ngoài ra, tập thể lãnh đạo Viện tiếp tục đoàn kết, đưa ra nhiều định hướng mới cho hoạt động nghiên cứu, tạo môi trường tốt hơn để phát huy dân chủ và sức sáng tạo của viên chức, từ đó đưa ra các sáng kiến đột phá tạo thêm nhiều nguồn thu cho đơn vị...

 

Nguồn: MỸ THANH - Báo Cần  Thơ

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video