Phân tích sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ chế một cửa liên thông: khởi sự doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ

06/08/2019

Tác giả: TS. Huỳnh Văn Tùng (1), PGS. TS. Võ Thành Danh (2)

Ảnh: Cty Lương thực Sông Hậu

(1) Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

(2) Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí: Quản lý Kinh tế, số 34 (7/2010)

TÓM TẮT

Phân tích sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ chế một cửa liên thông - khởi sự doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng về tình hình thực hiện cơ chế một cửa liên thông - khởi sự doanh nghiệp, phân tích mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ chế một cửa liên thông nhằm đề xuất một số giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tại bộ phận này.

Cùng với sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của thời đại và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, chúng ta không thể không thừa nhận việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng sẽ dẫn đến hoạt động kinh doanh thành công trong lĩnh vực tư nhân. Các doanh nghiệp xuất sắc là những doanh nghiệp có khả năng phát triển những nguyên tắt và những chiến lược nhằm đạt được sự thỏa mãn của khách hàng. Các nghiên cứu đã xác định các yếu tố và hành động của các tổ chức dịch vụ khách hàng thành công trong nền kinh tế thị trường. Các nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ phải tập trung đạt được mức thỏa mãn của khách hàng tối đa và đưa vấn đề quan trọng nhất này trong toàn bộ tổ chức từ trên xuống dưới với một khung chính sách, nguyên tắc và thông tin vững chắc.

Trong khi các doanh nghiệp hoạt động để thu hút và thỏa mãn khách hàng, bản thân khách hàng lại sử dụng tầm ảnh hưởng tối thượng này. Sự thỏa mãn của họ phụ thuộc vào sự kỳ vọng và cảm nhận của họ. Thông qua sự lựa chọn của họ, các khách hàng quyết định tổ chức nào sống còn và phát triển thịnh vượng, xác định hàng hóa và dịch vụ nào tồn tại và định dạng chúng được cung cấp như thế nào. Tất cả những điều trên đã thể hiện tầm quan trọng của việc thỏa mãn khách hàng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Vậy đối với cơ quan nhà nước thì việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cũng không kém phần quan trọng. Hơn nữa, việc thỏa mãn nhu cầu dịch vụ sẽ giúp người dân/khách hàng tín nhiệm và tin tưởng và các tổ chức/các nhà cung cấp dịch vụ mà đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hành chính của các cơ quan nhà nước. Phạm vi nghiên cứu sẽ làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với bộ phận một cửa liên thông để có các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tại bộ phận này.

Tải về nội dung bài viết

(Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video