Những nét tổng quan về vùng Đồng bằng sông Cửu Long

25/04/2022

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một trong 6 vùng kinh tế-xã hội của Việt Nam, có địa chính trị, địa kinh tế và và địa quân sự hết sức quan trọng đối với cả nước.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/infographics-nhung-net-tong-quan-ve-vung-dong-bang-song-cuu-long/786415.vnp

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video