Nghiên cứu thực trạng sản xuất và tiêu thụ mía của nông hộ vùng Đồng bằng Sông Cửu long (Huỳnh Văn Tùng, Lưu Thanh Đức Hải)

19/07/2016

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và tiêu thụ mía của nông hộ vùng Đồng bằng Sông Cửu long

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và tiêu thụ mía của nông hộ vùng Đồng bằng Sông Cửu long

Số tạp chí 04(2016) Trang: 77-80

Tác giả:  Huỳnh Văn Tùng, Lưu Thanh Đức Hải

Tạp chí: Kinh tế & Dự báo

TÓM TẮT

Nhằm nghiên cứu về tình hình trồng mía, vốn đầu tư sản xuất, bài viết phân tích thực trạng sản xuất, sự tham gia các tổ chức xã hội, đoàn thể, tiêu thụ mía tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách để phát triển ngành mía đường khu vực này

Nguồn:http://epaper.tapchitaichinh.vn/TCTC_2_4_2016/files/assets/basic-html/page2.html

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 19061

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ