Nghiệm thu Đề án Phát triển du lịch đường sông thành phố Cần Thơ

20/10/2019
Tác giả: PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải  (*), Nguyễn Trọng Cường (**) và các cộng sự
(*) Khoa Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ
(**) Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ
Đơn vị tư vấn: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ
Đơn vị chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Năm nghiệm thu: 2019

Nghiệm thu Đề án vào ngày 08/10/2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

MỤC TIÊU

Đề án được thực hiện nhằm đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch và hiện trạng hoạt động du lịch đường sông thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, qua đó thiết lập mạng lưới du lịch đường sông, triển khai vận hành tour thí điểm, qua đó định hướng phát triển và các giải pháp hoàn thiện mạng lưới du lịch đường sông Thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch đường sông, mô tả thực trạng hoạt động du lịch và tiềm năng phát triển du lịch đường sông của Thành phố Cần Thơ. 

- Xây dựng tuyến du lịch đường sông thí điểm, tổ chức vận hành và đánh giá tour thí điểm. 

- Xây dựng định hướng phát triển và các giải pháp hoàn thiện mạng lưới du lịch đường sông Thành phố Cần Thơ.

NỘI DUNG BÁO CÁO

Chương 1: Đánh giá hiện trạng tài nguyên du lịch đường sông thành phố Cần Thơ

Chương 2: Phân tích thực trạng và kết quả hoạt động kinh doanh du lịch của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh du lịch đường sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tổng quan về tình hình phát triển du lịch tại thành phố Cần Thơ

Thực trạng và kết quả hoạt động kinh doanh du lịch của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh du lịch đường sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Phân tích mối liên kết trong phát triển du lịch tại thành phố Cần Thơ

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch đường sông tại thành phố Cần Thơ

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh du lịch trong tương lai

Chương 3: Phân tích nhu cầu và triển vọng phát triển du lịch đường sông thành phố Cần Thơ

Loại hình du lịch đường sông TP. Cần Thơ dưới góc nhìn của du khách

Phân tích nhu cầu và triển vọng phát triển du lịch đường sông

Chương 4: Thiết kế tour, tuyến du lịch đường sông điển hình của thành phố Cần Thơ

Đánh giá thực trạng khai thác tour du lịch đường sông ở Cần Thơ

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn du lịch đường sông của du khách

Đề xuất thiết kế tour du lịch đường sông điển hình

Chương 5: Xây dựng bản đồ hướng dẫn tour du lịch đường sông và xây dựng mô hình tour du lịch đường sông thí điểm ở thành phố Cần Thơ

Thực trạng khai thác các tuyến du lịch đường sông trên địa bàn

Các lớp thông tin chi tiết các điểm du lịch, tuyến du lịch đường sông

Lập bản đồ tuyến du lịch đường sông dựa trên ý kiến của các các cơ sở kinh doanh du lịch

Kinh nghiệm vận hành tour du lịch đường sông tại các nước châu Á

Mô hình thí điểm tour du lịch đường sông

Chương 6: Xây dựng định hướng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch đường sông thành phố Cần Thơ

(Thông tin chi tiết tại: http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video