MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI

18/03/2022

 

LÃNH ĐẠO VIỆN

Ông Nguyễn Khánh Tùng
Chức vụ: Viện trưởng
Di động: 0898 84 91 38 
Email: khanhtung@cids.org.vn

 

Ông Võ Minh Cảnh
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Thạc sĩ
Di động: 0939.365555
Email: minhcanh@cids.org.vn

 

Ông Lê Chí Phương
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Tiến sĩ
Di động: 0939.570707
Email: lcphuong@cids.org.vn

 

Cao Thị Minh Thảo

Chức vụ: Phó Viện trưởng, Thạc sĩ
Di động: 0908 802647
Email: minhthao@cids.org.vn

 
 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video