TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI

10/09/2019

LÃNH ĐẠO VIỆN

Ông Huỳnh Văn Tùng
Chức vụ: Viện trưởng, Tiến sĩ kinh tế
Di động: 0939.994455
Email: hvtung@cids.org.vn

 

Ông Võ Minh Cảnh
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Di động: 0939.365555
Email: minhcanh@cids.org.vn

 

Ông Lê Chí Phương
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Tiến sĩ
Di động: 0939.570707
Email: lcphuong@cids.org.vn