MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI

10/09/2019

 

Sơ đồ tổ chức Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

 

LÃNH ĐẠO VIỆN

Ông Huỳnh Văn Tùng
Chức vụ: Viện trưởng, Tiến sĩ kinh tế
Di động: 0939.994455
Email: hvtung@cids.org.vn

 

Ông Võ Minh Cảnh
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Di động: 0939.365555
Email: minhcanh@cids.org.vn

 

Ông Lê Chí Phương
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Tiến sĩ
Di động: 0939.570707
Email: lcphuong@cids.org.vn

 
 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video