LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 30/05/2016 đến 03/06/2016

30/05/2016

THỨ HAI: ngày 30/5/2016

          - 07h30: Viện trưởng, Phó Viện trưởng dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Địa điểm: Hội trường Thành ủy (cả ngày, theo giấy mời).

          - 07h30: Đ/c Kiều Phương và Bích Ngọc dự lớp tập huấn về “Kỹ năng tạo hứng thú trong công việc, thích ứng sự thay đổi”. Địa điểm: Hội trường Thư Viện TPCT (03 ngày từ 30/5 đến 01/6/2016).

THỨ BA: ngày 31/5/2016

          - 07h30: Viện trưởng, Phó Viện trưởng dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Địa điểm: Hội trường Thành ủy (theo giấy mời).

          - 07h30: Đ/c Kiều Phương và Bích Ngọc dự lớp tập huấn về “Kỹ năng tạo hứng thú trong công việc, thích ứng sự thay đổi”. Địa điểm: Hội trường Thư Viện TPCT (03 ngày từ 30/5 đến 01/6/2016).

          - 13h30: Lãnh đạo Viện dự họp về việc góp ý xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. Địa điểm: phòng họp số 3, Văn phòng UBND thành phố (theo giấy mời).

          - 14h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

THỨ TƯ: ngày 01/6/2016

            - 07h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 07h30: Đ/c Kiều Phương và Bích Ngọc dự lớp tập huấn về “Kỹ năng tạo hứng thú trong công việc, thích ứng sự thay đổi”. Địa điểm: Hội trường Thư Viện TPCT (03 ngày từ 30/5 đến 01/6/2016).

- 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 02/6/2016

          - 13h30: Viện trưởng, Phó Viện trưởng họp Hội đồng xét tiếp nhận thuyên chuyển và tuyển dụng viên chức cùng thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 13/QĐ-VKTXH ngày 27/5/2016 của Viện KTXH TPCT đã gởi đến các thành viên).)

THỨ SÁU: ngày 03/6/2016

          - 07h30: Viện trưởng họp Hội đồng thẩm định quy hoạch mạng lưới đường thủy nội địa. Điểm tại phòng họp số 2, Văn phòng UBND TP (dự kiến theo giấy mời).

          - 07h30: Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

 

BS2

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 19061

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ