LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 27/11/2017 đến 01/12/2017

28/11/2017

THỨ HAI: ngày 27/11/2017

- 08h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 13h00: Viện trưởng và PVT. Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 15h00: PVT. Huỳnh Văn Tùng dự họp đánh giá nghiệm thu cho đề tài NCKH: Nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội của mô hình cánh đồng lúa lớn tại đồng bằng sông Cửu Long. Địa điểm: Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ - Trường ĐHCT.

THỨ BA: ngày 28/11/2017

- 08h00: Lãnh đạo Viện làm việc với Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài Nam về công tác năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018. Địa điểm: Phòng họp số 6, Văn phòng UBND TP (làm việc nội bộ).

- 13h30: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng và mời đ/c Mỹ Phúc dự họp trao Quyết định nghỉ hưu theo quy định. Địa điểm: Phòng Lãnh đạo Viện.

THỨ : ngày 29/11/2017

- 08h00: Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Điạ điểm: Hội trường Thành ủy (thời gian cả ngày).

THỨ NĂM: ngày 30/11/2017

- 08h00: Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Điạ điểm: Hội trường Thành ủy (thời gian cả ngày).

THỨ SÁU: ngày 01/12/2017

- 07h00: Viện trưởng và PVT. Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 13h30: Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. Địa điểm: Tại Sảnh 5, KS. Cửu Long.

 

BS2

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 1

Tổng lượt truy cập: 6871

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ