LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 26/02/2018 đến 02/03/2018

26/02/2018

THỨ HAI: ngày 26/02/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 08h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 27/02/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 14h00: PVT. Huỳnh Văn Tùng dự phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 02 năm 2018. Địa điểm : phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND TP.

THỨ : ngày 28/02/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 8h00: Viện trưởng và P.TP HTLK Đoàn Hoài Nhân dự họp họp chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư. Địa điểm tại phòng họp số 6, Văn phòng UBND TP.

- 8h00: PVT. Huỳnh Văn Tùng, PVT. Võ Minh Cảnh Họp trao đổi nội dung kiện toàn và tổ chức lại Viện Kinh tế - Xã hội. Địa điểm: Phòng họp số 1, Sở Nội vụ.

 -13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 01/03/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

-13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 02/03/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 19858

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ