TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 25/02/2019 đến 01/03/2018

25/02/2019

THỨ HAI: ngày 25/02/2019

- 08h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 26/02/2019

          - 08h00: Viện trưởng, P.VT Huỳnh Văn Tùng dự Hội thảo Đề án “Phát triển Du lịch đường sông thành phố Cần Thơ”. Địa điểm Khách Sạn Kim Thơ.

          - 07h00: P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 27/02/2019

          - 08h00: Viện trưởng dự nghiệm thu nội bộ đề án “Giải pháp gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Địa điểm phòng họp số 7, Văn phòng UBND TP.

          - 07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Viện trưởng và P.VT Huỳnh Văn Tùng làm việc tại cơ quan.

          - 14h00: P.VT Võ Minh Cảnh dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Hội trường UBND thành phố.

THỨ NĂM: ngày 28/02/2019

          -  07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

           - 13h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

          -  14h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng dự phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019 của UBND TP. Cần Thơ (hình thức trực tuyến). Địa điểm phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND TP.

          - 14h00: Viện trưởng dự Họp Hội đồng thẩm định Đề án: “ Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

THỨ SÁU: ngày 01/03/2019

          - 07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

BS3