TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 22/10/2018 đến 26/10/2018

22/10/2018

THỨ HAI: ngày 22/10/2018

          - 07h00: Viện trưởng nghỉ phép.

          - 08h00: Các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

          - 13h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 23/10/2018

          - 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 24/10/2018

          - 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 14h00: Ban Lãnh đạo Viện và Chi Ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Địa điểm Viện Kinh tế - Xã hội.

THỨ NĂM: ngày 25/10/2018        

          - 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 26/10/2018

          - 07h30: Lãnh đạo Viện dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị ( khóa X) và triển khai quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị ( khóa XII). Địa điểm Hội trường Thành ủy.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.