LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 20/06/2016 đến 24/06/2016

21/06/2016

THỨ HAI: ngày 20/6/2016

          - 08h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

          - 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 21/6/2016

          - 07h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 22/6/2016

          - 07h00: Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 8h00: Phó Viện trưởng tham dự Họp mặt kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016). Địa điểm: Nhà văn hóa xã Đông Bình.

          - 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 23/6/2016

          - 08h00: Viện trưởng dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai các quy hoạch được duyệt trên địa bàn thành phố và ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo). Địa điểm: Phòng họp số 6, Văn phòng UBND TP (theo giấy mời).

          - 8h00: Phó Viện trưởng tham dự Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố NK 2016-2021. Địa điểm: UBND xã Đông Bình. 

          - 13h00: Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 14h00: Phó Viện trưởng tham dự Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố NK 2016-2021. Địa điểm: UBND xã Đông Thuận. 

THỨ SÁU: ngày 24/6/2016

          - 08h00: Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và thông qua bổ sung một số Tờ trình HĐND TP. Địa điểm tại phòng họp trực tuyến, VP. UBND TP (theo giấy mời).

          - 07h00: Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 19061

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ