LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 19/6/2017 đến 23/6/2017

19/06/2017

THỨ HAI: ngày 19/6/2017

- 08h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 20/6/2017

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ : ngày 21/6/2017

- 09h30: Lãnh đạo Viện dự họp nghe báo cáo cơ sở thẩm định giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty TNHH Môi trường Xanh Phương Việt tại quận Thốt Nốt. Địa điểm: Phòng họp số 2, Văn phòng UBND thành phố.

- 07h30: Phó Viện trưởng Huỳnh Văn Tùng họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố. Địa điểm: Phòng họp số 3, Văn phòng UBND thành phố.

- 13h00: Viện trưởng và Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 13h30: Phó Viện trưởng Huỳnh Văn Tùng họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố. Địa điểm: Phòng họp số 3, Văn phòng UBND thành phố.

THỨ NĂM: ngày 22/6/2017

- 07h00: Viện trưởng và Phó Viện trưởng Huỳnh Văn Tùng làm việc tại cơ quan.

- 08h00: Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh dự họp rà soát nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016-2025. Địa điểm: Phòng họp số 2, Văn phòng UBND thành phố.

- 14h00: Lãnh đạo Viện họp với Sở Nội vụ TPCT. Địa  điểm: Phòng họp  Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ.

THỨ SÁU: ngày 23/6/2017

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h30: Lãnh đạo Viện và tất cả đảng viên họp Chi bộ đột xuất. Địa điểm: Phòng Lãnh đạo Viện.

- 14h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức và Họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên (mời thành viên Hội đồng dự). Địa điểm: Phòng Lãnh đạo Viện.

- 15h00: PCVP (đ/c Phúc) và Kế toán (đ/c H Loan) dự đấu giá tài sản. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Cần Thơ.

 

BS1

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 4

Tổng lượt truy cập: 17508

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ