LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 17/04/2017 đến 21/04/2017

17/04/2017

THỨ HAI: ngày 17/4/2017

- 08h00: Lãnh đạo Viện, các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 13h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 18/4/2017

- 07h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ : ngày 19/4/2017

- 07h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 14h00: Viện trưởng dự họp Hội đồng thẩm định Đề án “Quy hoạch phát triển ngành cơ khí thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Địa điểm: phòng họp số 6, Văn phòng UBND thành phố.

- 13h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 20/4/2017

- 07h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 10h00: Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới. Địa điểm: Phòng họp số 5, Văn phòng UBND thành phố.

- 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 13h30: Phó Viện trưởng Huỳnh Văn Tùng tham dự cuộc họp giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai. Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Cần Thơ.

THỨ SÁU: ngày 21/4/2017

- 07h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h30: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

BS2

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 2

Tổng lượt truy cập: 15396

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ