LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 13/5/2019 đến 17/5/2019

13/05/2019

THỨ HAI: ngày 13/5/2019

- 08h00: Các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 13h00: Các  Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 14/5/2019

          - 07h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng làm việc tại cơ quan.

          - 07h30: P.VT Võ Minh Cảnh tham dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019. Địa điểm Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. ( Từ ngày 14/5 đến ngày 17/5/2019)

          - 13h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 15/5/2019

          - 07h30: P.VT Huỳnh Văn Tùng dự Hội nghị Tuyên dương học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình. Địa điểm Hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy Cần Thơ.

          - 13h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 16/5/2019

          - 07h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng làm việc tại cơ quan.

          - 13h30: P.VT Huỳnh Văn Tùng dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Địa điểm Hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy Cần Thơ.

THỨ SÁU: ngày 17/5/2019

          - 06h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng viếng Tượng đài Bác Hồ tại bến Ninh Kiều.

          - 07h30: P.VT Huỳnh Văn Tùng  dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Địa điểm Hội nghị tại Hội trường Thành ủy.

          - 13h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng làm việc tại cơ quan.

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video