LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 13/06/2016 đến 17/06/2016

13/06/2016

THỨ HAI: ngày 13/6/2016

- 08h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 09h00: Phó Viện trưởng họp trao đổi một số nội dung liên quan đến kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường đoàn đại biểu quốc hội và HĐND.

- 13h30: Viện trưởng dự làm việc với đoàn công tác Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016. Địa điểm: Hội trường, Văn phòng UBND TP.  

- 14h00: Phó Viện trưởng dự sơ kết công tác bầu cử tại xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai.

THỨ BA: ngày 14/6/2016

- 07h00: Viện trưởng đi khám sức khỏe định kỳ (theo giấy mời).

- 08h30: Đại diện Phòng Nghiên cứu dự Hội thảo quốc tế về các giải pháp công nghệ cho quản lý tổng hợp tài nguyên nước, năng lượng và SDĐ vùng ĐBSCL. Địa điểm: KS TTC, số 02 Hai Bà Trưng.

- 07h00: Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 07h30: Đ/c Kim Trúc học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4. Địa điểm: Hội trường Thành ủy (04 ngày từ 14-17/6).

- 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 15/6/2016

- 07h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 08h00: Phó Chánh VP và CV văn thư làm việc cùng đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2016.

- 09h45: Lãnh đạo Viện làm việc cùng đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2016.

- 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 16/6/2016

- 07h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 17/6/2016

- 07h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 07h00: Phòng Nghiên cứu Khoa học đi công tác Thốt nốt (Hiệp)

- 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 15h00: Phó Viện trưởng triển khai các văn bản liên quan về công tác văn thư lưu trữ đến tất cả cán bộ viên chức Viện. Địa điểm: Văn phòng Viện (mời tất cả viên chức cùng dự).

BS 1

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 19061

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ