LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 10/04/2017 đến 14/04/2017

10/04/2017

THỨ HAI: ngày 10/4/2017

- 08h00: Lãnh đạo Viện, các Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 13h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 14h00: Ban Chủ nhiệm đề án Phát triển du lịch đường sông TP. Cần Thơ báo cáo thuyết minh đã chính sửa theo góp ý của Hội đồng khoa học và công nghệ trước Tổ thẩm định nội dung và kinh phí đề án. Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ TPCT.

- 13h30: Phó Viện trưởng Huỳnh Văn Tùng tham gia đoàn giám sát của Ban đô thị HĐND TP. Địa điểm: Hội trường, Sở Xây dựng.

THỨ BA: ngày 11/4/2017

- 07h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 12/4/2017

- 07h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng Huỳnh Văn Tùng cùng viên chức Viện tổ chức Diễn đàn kinh tế thường niên thành phố Cần Thơ năm 2017. Địa điểm: Hội trường UBND TP (cả ngày).

- 07h30: Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh dự khai giảng lớp tập huấn Kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong công tác giới và bình đẳng giới. Địa điểm: Hội trường, Khách sạn Kim Thơ.

- 08h00: Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh và VC Thanh Tuyền (PHTLK) dự họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu quận Ninh Kiều. Địa điểm: phòng họp số 3, Văn phòng UBND thành phố.

- 14h00: Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh và VC Thanh Tuyền (PHTLK) dự họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu  quận  Bình  Thủy. Địa điểm: phòng họp số 3, Văn phòng UBND thành phố.

THỨ NĂM: ngày 13/4/2017

- 07h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 14/4/2017

- 07h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 14h30: Viện trưởng dự họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ. Địa điểm: Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ.

- 13h30: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 16h00: Phó Viện trưởng Huỳnh Văn Tùng dự bế giảng lớp tập huấn Kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong công tác giới và bình đẳng giới. Địa điểm: Hội trường, Khách sạn Kim Thơ. 

BS2

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 2

Tổng lượt truy cập: 15396

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ