LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 09/07/2018 đến 13/07/2018

10/07/2018

THỨ HAI: ngày 09/7/2018

- 07h30: P.VT Huỳnh Văn Tùng tham dự  kỳ  họp  thứ  9  HĐND  thành phố khóa  IX, nhiệm  kỳ  2016-2021. Địa điểm  Hội  trường  UBND  thành  phố  (cả ngày).

- 08h00: Viện trưởng và các P.VT Võ Minh Cảnh họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 13h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 10/7/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 07h30: P.VT Huỳnh Văn Tùng tham dự  kỳ  họp  thứ  9  HĐND  thành phố khóa  IX, nhiệm  kỳ  2016-2021. Địa điểm  Hội  trường  UBND  thành  phố  (cả ngày).

- 14h00: Lãnh đạo Viện và tất cả đảng viên họp Chi bộ tháng 7. Địa điểm Viện Kinh tế - Xã hội.

THỨ TƯ: ngày 11/7/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 07h30: P.VT Huỳnh Văn Tùng tham dự  kỳ  họp  thứ  9  HĐND  thành phố khóa  IX, nhiệm  kỳ  2016-2021. Địa điểm  Hội  trường  UBND  thành  phố

- 13h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 12/7/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 07h30: P.CVP Võ Thị Kiều Phương dự Hội nghị triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Địa điểm Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

 

- 08h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng tham dự  họp  sơ  kết 6 tháng  đầu  năm 2018, phương hướng  nhiệm  vụ  6 tháng  cuối  năm 2018 của ngành  Công Thương. Địa điểm Sở Công Thương.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 13/7/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 08h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng, P.TP HTLK Đoàn Hoài Nhân tham dự  họp  Ban Chỉ  đạo  Hội  nhập quốc  tế  về  kinh tế. Địa điểm phòng họp số 6, Văn phòng UBND TP.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 16

Tổng lượt truy cập: 20825

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ