LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 09/04/2018 đến 13/04/2018

09/04/2018

THỨ HAI: ngày 09/4/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 07h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng đi công tác đến hết ngày 17 tháng 4 năm 2018.

- 08h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 13h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 10/4/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 08h00: Lãnh đạo Viện và tất cả đảng viên họp Chi bộ tháng 4. Địa điểm: Phòng họp số 07, VP. UBND TPCT.

- 08h00: Đại diện P.NCKH, P.HTLK tham gia đi khảo sát Dự án kêu gọi đầu tư tại Cù lao Tân Lộc. Địa điểm Cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

- 09h00: P.VT Võ Minh Cảnh dự họp Ban chấp hành lần VII của Hiệp hội Bất động sản TP Cần Thơ. Địa điểm Hội trường B Lầu 1- Khách sạn Nhà Hàng Á Châu.

- 13h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.       

- 14h00: P.TP HTLK Đoàn Hoài Nhân dự họp Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế về kinh tế. Địa điểm phòng họp số 5, Văn phòng UBND thành phố.

THỨ TƯ: ngày 11/4/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.       

- 08h00: Viên chức Phạm Trung Hiếu làm việc với Ban soạn thảo Đề án xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016-2025. Địa điểm phòng họp số 2, Văn phòng UBND TP.

- 08h00: Đại diện P.NCKH, P.HTLK tham gia đi khảo sát Dự án kêu gọi đầu tư tại Cồn Sơn. Địa điểm Cồn Sơn, quận Bình Thủy.

-13h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.        

- 14h00: Viên chức Bùi Thị Kim Trúc dự tổng kết Tháng thanh niên năm 2018 và phát động phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TPCT. Địa điểm Hội trường UBND thành phố.( Nếu có thơ mời)

THỨ NĂM: ngày 12/4/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 08h00: Đại diện P.NCKH tham gia làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh sách các Dự án kêu gọi đầu tư. Địa điểm phòng họp số 6, Văn phòng UBND TP

- 13h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 13h30 : Viện trưởng, Đại diện P.HTLK dự Hội nghị phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 và giải pháp nâng cao chỉ số PCI cho thành phố trong năm 2018. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố.

THỨ SÁU: ngày 13/4/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 13h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 14h00: P.VT Võ Minh Cảnh, viên chức Kim Trúc dự ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp. Địa điểm Ban quản lý dự án ODA TP Cần Thơ.

 

BS2

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 5

Tổng lượt truy cập: 20053

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ