LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 08/4/2019 đến 12/4/2019

08/04/2019

THỨ HAI: ngày 08/4/2019

           - 08h00: Các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

           - 14h00: Chi ủy họp rà soát quy hoạch bổ sung quy hoạch (lần 3), cấp ủy cơ sở đảng giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Địa điểm Viện Kinh tế Xã hội.

THỨ BA: ngày 09/4/2019

          - 07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h30: Lãnh đạo Viện và tất cả đảng viên họp Chi bộ tháng 04. Địa điểm phòng họp số 7, Văn phòng UBND TP.

THỨ TƯ: ngày 10/4/2019

          - 07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 11/4/2019

          - 07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 12/4/2019

          -07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video