TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 08/10/2018 đến 12/10/2018

00/00/0000

THỨ HAI: ngày 08/10/2018

          - 08h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 16h30: Chi Ủy làm việc với Khoa Kinh tế - Trường Đại Học Cần Thơ. Địa điểm Khoa Kinh tế.

THỨ BA: ngày 09/10/2018

          - 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 14h00: Lãnh đạo Viện và tất cả đảng viên họp Chi bộ tháng 10. Địa điểm phòng họp số 7, Văn phòng UBND TP.

THỨ TƯ: ngày 10/10/2018

          - 08h00: Viện trưởng họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ. Địa điểm Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ.

          - 07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 11/10/2018        

          - 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 08h00: P.CVP Võ Thị Kiều Phương dự Hội nghị sơ kết công tác ngành Nội vụ 9 tháng đầu năm 2018. Địa điểm Hội trường Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 12/10/2018

          - 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.