LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 08/05/2017 đến 12/05/2017

08/05/2017

THỨ HAI: ngày 08/5/2017

- 08h00: Lãnh đạo Viện, các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 07h00: Phó Viện trưởng Huỳnh Văn Tùng học lớp chuyên viên chính. Địa điểm: Trường Chính trị TP. Cần Thơ (cả tuần).

- 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 09/5/2017

- 08h00: Viện trưởng và ĐD Phòng NCKH dự hội thảo “Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới và giải pháp khắc phục”. Địa điểm: Hội trường UBND TP. Cần Thơ.

- 07h00: Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 13h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

THỨ : ngày 10/5/2017

- 07h00: Viện trưởng, Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 14h00: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và tất cả đảng viên họp Chi bộ tháng 5. Địa điểm: Phòng họp số 7, VP. UBND TP. Cần Thơ.

THỨ NĂM: ngày 11/5/2017

- 07h00: Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 08h00: Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh họp Hội đồng Thẩm định Quy hoạch xây dựng thành phố Cần Thơ thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Thốt Nốt. Địa điểm: Phòng họp số 3, VP. UBND TPCT.

- 13h00: Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h00: Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh và ĐD Phòng NCKH, HTLK làm việc với Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Viện Hàn Lâm KHXHVN) khảo sát tại TPCT trong khuôn khổ thực hiện Đề tài "Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ". Địa điểm: Phòng họp số 7, VP. UBND TP. Cần Thơ.

- 14h00: Ban chủ nhiệm đề án “Giải pháp gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” họp với Hội đồng Sở KH&CN. Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ TPCT.

THỨ SÁU: ngày 12/5/2017

- 07h30: Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ 19-NQ/TW. Địa điểm: Hội trường các ban xây dựng Đảng. Phó Viện trưởng Võ Minh Cảnh đi công tác TP.HCM.

- 14h00: Lãnh đạo Viện và ĐD Phòng NCKH cùng PCT TQH. Nam làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm: Viện Nghiên cứu Phát triển TP. HCM. (Văn phòng Viện chuẩn bị xe).

BS3

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 2

Tổng lượt truy cập: 15396

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ