LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 06/11/2017 đến 10/11/2017

06/01/2017

THỨ HAI: ngày 06/11/2017

- 08h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

- 14h00: Viện trưởng và PVT. Huỳnh Văn Tùng làm việc với Sở Nội vụ. Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

- 14h30: PVT. Võ Minh Cảnh dự họp Ban Chấp hành lần thứ VI, NK II (2015-2020) của Hiệp hội Bất động sản TPCT. Địa điểm: Phòng họp Hiệp hội.

THỨ BA: ngày 07/11/2017

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 15h30: Họp Ban chủ nhiệm đề tại An toàn vệ sinh thực phẩm đường phố. Địa điểm: Phòng họp số 07, VP. UBND TPCT.

THỨ : ngày 08/11/2017

- 07h00: Viện trưởng làm việc tại cơ quan

- 07h30: PVT. Huỳnh Văn Tùng đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND TP. Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Trường Thắng, huyện Thới Lai.

- 07h30: PVT. Võ Minh Cảnh và ĐD. PNCKH (VC Hiệp) dự tập huấn chuyển giao sản phẩm nghiên cứu của đề tài “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị tại TP.Cần Thơ”. Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

- 13h00: Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 13h30: PVT. Huỳnh Văn Tùng đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND TP. Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai.

- 13h30: PVT. Võ Minh Cảnh dự diễn tập an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước. Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

THỨ NĂM: ngày 09/11/2017

- 07h30: Viện trưởng dự lớp Tập huấn về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Địa điểm: Hội trường UBND thành phố.

- 07h00: PVT. Huỳnh Văn Tùng làm việc tại cơ quan.

- 07h30: PVT. Võ Minh Cảnh và ĐD. PNCKH (VC Hiệp) dự tập huấn chuyển giao sản phẩm nghiên cứu của đề tài “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị tại TP.Cần Thơ”. Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

 

- 14h00: Lãnh đạo Viện và tất cả đảng viên họp Chi bộ tháng 11. Địa điểm: Phòng họp số 07, VP. UBND TPCT.

THỨ SÁU: ngày 10/11/2017

- 07h00: Viện trưởng và PVT. Huỳnh Văn Tùng làm việc tại cơ quan.

- 07h30: PVT. Võ Minh Cảnh dự tập huấn chuyển giao sản phẩm nghiên cứu của đề tài “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị tại TP.Cần Thơ”. Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (cả ngày).

- 07h30: Đại diện P. NCKH (VC Như Hiệp) dự và trình bày tham luận tại Hội thảo “Phát triển bền vững - Giải pháp cho TPCT đến năm 2030”. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố.

- 13h00: Viện trưởng và PVT. Huỳnh Văn Tùng làm việc tại cơ quan.

 

BS1

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 13

Tổng lượt truy cập: 20486

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ