LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 05/02/2018 đến 09/02/2018

05/02/2018

THỨ HAI: ngày 05/02/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 08h00: PVT. Huỳnh Văn Tùng, PVT. Võ Minh Cảnh, P.TPHTLK Đoàn Hoài Nhân họp Trao đổi các vấn đề liên quan đến phát triển đô thị đã tiếp cận, học tập trong thời gian qua. Địa điểm: Sở Xây dựng.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 14h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các Phòng.

THỨ BA: ngày 06/02/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 10g00: PVT. Võ Minh Cảnh họp trao đổi về nghiên cứu hợp tác, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho thành phố Cần Thơ liên quan đến chủ đề Nông nghiệp thông minh và Nông nghiệp chính xác. Địa điểm: Phòng họp số 7, Văn phòng UBND TP.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ : ngày 07/02/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 8h00: Đại diện P.NCKH làm việc với Đoàn công tác nghiên cứu hợp tác, ứng dụng và chuyển giao công nghệ liên quan đến Chủ đề Nông nghiệp thông minh và Nông nghiệp chính xác. Điểm tại phòng họp số 6, Văn phòng UBND TP.

 -13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 08/02/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 08h00: PVT. Võ Minh Cảnh họp kiểm tra tình hình Khu tái định cư An Bình. Địa điểm: phòng họp số 5, Văn phòng UBND TP (thời gian 01 ngày, làm việc nội bộ).

-13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 09/02/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 08h00: Lãnh đạo Viện họp Chi bộ cùng tất cả đảng viên. Địa điểm: Phòng họp VP.UBND TP.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 5

Tổng lượt truy cập: 20053

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ