TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 04/03/2019 đến 08/03/2018

05/03/2019

THỨ HAI: ngày 04/3/2019

          - 08h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng. P.VT Võ Minh Cảnh (Vắng )

          - 13h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 05/3/2019

          - 07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 06/3/2019

          - 07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 07/3/2019

          - 07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

          - 14h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng dự Hội thảo “ CPTPP: Cơ hội từ một hiệp định thế hệ mới – chất lượng cao”. Địa điểm Hội trường UBND thành phố.

THỨ SÁU: ngày 08/3/2019

          - 07h00: P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

          - 08h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng dự Hội thảo công bố Kế hoạch Đo lường chỉ số thịnh vượng đô thị (CPI). Địa điểm Hội trường UBND thành phố.

          - 13h30: Lãnh đạo Viện và tất cả đảng viên họp Chi bộ tháng 03. Địa điểm phòng họp số 7, Văn phòng UBND TP.