LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 03/12/2018 đến 07/12/2018

03/02/2018

THỨ HAI: ngày 03/12/2018

- 08h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh họp giao ban cùng Lãnh đạo các Phòng.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 04/12/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 07h30: P.VT Huỳnh Văn Tùng, P.CVP Võ Thị Kiều Phương dự Hội nghị triển khai thực hiện Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 05/12/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 07h30: P.VT Huỳnh Văn Tùng dự kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Địa điểm Hội trường UBND thành phố ( từ ngày 05/12 đến hết ngày 07/12/2018).

- 13h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 06/12/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 07h30: P.VT Huỳnh Văn Tùng dự kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Địa điểm Hội trường UBND thành phố ( từ ngày 05/12 đến hết ngày 07/12/2018).

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 07/12/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 07h30: P.VT Huỳnh Văn Tùng dự kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Địa điểm Hội trường UBND thành phố ( từ ngày 05/12 đến hết ngày 07/12/2018).

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 1

Tổng lượt truy cập: 21530

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ