LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 02/04/2018 đến 06/04/2018

02/04/2018

THỨ HAI: ngày 02/04/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 07h30: Lãnh đạo Viện và Đại diện P.NCKH bảo vệ đề cương đề tài marketing địa phương. Địa điểm: Sở Khoa học và Công Nghệ.

- 9h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các Phòng.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 03/04/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 07h30: P.VT Võ Minh Cảnh dự Hội Nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “ Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Địa điểm : Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 04/04/2018

- 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

- 08h00: Viện trưởng và P.CVP Kiều Phương dự Hội nghị triển khai các văn bản về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Địa Điểm: Hội trường UBND thành phố.

-13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 05/04/2018

          - 07h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

          - 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 06/04/2018

- 07h00: Viện trưởng và P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 07h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng đi công tác đến hết ngày 17 tháng 4 năm 2018.

- 07h30: Viện trưởng Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai chương trình công tác quý II năm 2018. Địa điểm: Hội trường các Ban xây dựng Đảng Thành ủy.

- 13h00: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 21177

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ